item-thumbnail

Zašto spavamo?

0 17/04/2011

Spavamo zato jer se svo živo tkivo koje nas tvori mora obnavljati, razvijati i prilagođavati. Zahvaljujući obnavljanju, taj krhki tkivni materijal koj...

1 2 3 4 5