vinarija-1987Radnički savjet OOUR-a „Vinarije” PK „Imota” odlučio je o otkupnim cijenama  grožda s imotskog područja za ovu godinu.

Tako se kujundžuša, bijela okatica, rkaciteli, vranac, rudešuša i trnjak plaćati po jedinicama sladora i to do 16 jedinica sladora 250 dinara, od 16-18 jedinica sladora 260 dinara, a preko 18 jedinica sladora 270 dinara. Ostale sorte plaćat će se po 200 dinara kilogram bez obzira na jedinicu sladora.

Ove cijene ne prate inflaciju, jer bi trebale biti najrnanje 300 dinara kilogram. U PK „Imota” kane otkupljivati grožde i u drugim područjima Jugoslavije, prvenstveno iz Makedonije, Srbije i Slavonije kako bi se koliko toliko popunili preradbeni kapaciteti.

Ove se godine očekuje prosječni urod s obzirom na dugotrajnu ljetnu sušu te bolest lug koja je pojedine vinograde potpuno uništila.

Imotska krajina 1987