U sklopu projekta „Nove vještine su moja šansa“ Centar za održivi razvoj (COR) započeo je primati prijave za besplatno osposobljavanje nove grupe njegovatelja/ica na području Imotske i Cetinske krajine. Nastava počinje odmah nakon formiranja grupe. Na kraju programa polaznici/e će dobiti uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Troškovi pokriveni projektom:

  • Troškovi edukacije i literature,
  • Liječnička uvjerenja,
  • Trošak opreme za praktični rad njegovatelja/ica,
  • Trošak polaganja ispita (1) i tisak uvjerenja,
  • Potpora u aktivnom traženju posla, stjecanju znanja i vještina.

U Klubu za zapošljavanje COR-a provodi se kontinuirana, stručna i intenzivna potpora u aktivnom traženju posla, stjecanju znanja i vještina: vježbanje pisanja kvalitetnog životopisa i motivacijskog pisma, priprema dokumentacije za natječaje za zapošljavanje, mjere HZZ-a i sl., radionice o načinima traženja posla, mjerama HZZ-a za zapošljavanje, samoprocjeni znanja, sposobnosti i vještina, pripremi za testiranja i simulacije razgovora za posao.

Svi zainteresirani mogu se javiti Centru za održivi razvoj (COR) radnim danima 9 – 16 sati na telefone: 021 410 274, 098 540 538 ili 098 314 951 kako bi se dogovorili za sastanak na kojem će dobiti podrobnije informacije.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here