Kovači Slivno

Reportaža: ni kamen više nije isti

Kovači SlivnoOdvajkada su Imoćani bili radišni i snalažljivi ljudi, no glad, žeđ i potreba za stvaranjem podnošljivije svakodnevice brojnom potomstvu vazda ih rastravala sa ognjišta i upućivala na sve strane svijeta, od Njemačke do Amerike, od Belgije i Francuske do daleke Australije.

Udruga mladih Imotski

Ovi mladi Imotski čine gradom: Da je Dogana u Zagrebu, bila bi vau-bum!

Oni slušaju rock, punk, ska, metal, hip i hop... Oni nose hoods, majice..

Kamene ruže u kamenomu gnjizdu

Kamena gnjizda: Župa na kraju (ili na početku)

kamene-ruze-u-kamenomu-gnjiSvi Gudelji davno odselili
Napoleonova  cesta od koje osta samo tabla ukresana u stini na brdu Turija i pokoja podziđana okuč što svojin zidinan strši iznad procipa di je tunel, čeka izminu. Malo niže priko Rašćana radi se autoput. To za mišćane sela Župe smišćenog na samon početku kamenite udoline put Vrgorca ne znači ništa.

Proljetni zaron u Modro jezero. Pogledajte jezero iz riblje perspektive

Podvodne fotografije Modrog jezera