Kovači Slivno

Reportaža: ni kamen više nije isti

Kovači SlivnoOdvajkada su Imoćani bili radišni i snalažljivi ljudi, no glad, žeđ i potreba za stvaranjem podnošljivije svakodnevice brojnom potomstvu vazda ih rastravala sa ognjišta i upućivala na sve strane svijeta, od Njemačke do Amerike, od Belgije i Francuske do daleke Australije.