vesna_zuzul_24_03_11

Direktorica komunalnog poduzeća Topana u Imotskom u ovom razgovoru iznosi najvažnije informacije koje bi građane trebale upoznati s cijenama usluge, kriterijima naplate kao i s poslovnim planovima koje namjeravaju realizirati. Ovo je ujedno poziv svima u Imotskoj krajini da se što prije ekološki osvijeste i odlažu svoje smeće u kontejnere, a ne u prirodu koju ćemo na ovaj način najbolje očuvati. Jedino tako nećemo vlastiti okoliš zagaditi do mjere da će sljedeća pokoljenja morati plaćati naše  neplaćene račune i nemar, i to s velikim kamatama.

in: Tko je vlasnik Topane i dokle prostorno seže vaša nadležnost?

Na Trgovačkom sudu nije mijenjana vlasnička struktura, vlasnici su Grad Imotski i osam općina Imotske krajine. Topana odvozi, sakuplja i zbrinjava otpad za sve općine Imotske krajine, a za Grad Imotski zbrinjava ga na odlagalištu.

in: Koliko Topana ima zaposlenika, poslujete li pozitivno?

Topana ima 23 zaposlenika i poslujemo pozitivno, ali iz razloga ne stopostotne naplate, kao i razloga smanjenja prihoda neobavljanjem usluge na području Grada Imotskoga s nesmanjenim brojem djelatnika, nismo u mogućnosti sve obveze izmirivati na vrijeme. Uslugu vršimo s tri vozila autosmećare kapaciteta 20 do 22 m3. Imamo 650 kontejnera kapaciteta 1100 litara i 22 od 5m3.

in: Postoji li način da se obavezno plaćanje smeća kao u gradovima uvede i u našoj krajini? Ovako neki plaćaju, drugi ne, ali nitko ne kontrolira odlaže li se smeće u vaše kontejnere ili u prirodu.

{sidebar id=20}Plaćanje naknade je obavezno, odlaganje u kontejnere također obavezno, dakle, nije dopušteno odlagati otpad u okoliš i time ga onečišćavati. Na neplatišama se kontinuirano radi i u konačnici će se ovrhom naplatiti potraživanje, samo što je naplata usporena ukoliko predmet ode u parnicu. U svakoj novoizgrađenoj kući, ukoliko se u njoj živi, proizvodi se komunalni otpad. Nositelj kućanstva je, sukladno odluci o komunalnom redu, dužan koristiti uslugu i prijaviti se u evidenciju korisnika. Ukoliko to ne učini, po našem saznanju o nastalom korištenju objekta, retroaktivno fakturiramo naknadu za izvršenu uslugu.

in: Možete li precizirati, koliko članova plaća 40, koliko 50 a koliko članova obitelji 60 kuna? Što je s ljudima koji u Imotskoj krajini bore svega tri ili šest mjeseci? Imaju li oni pravo plaćati račune prema duljini boravka?

Zakon o otpadu obvezuje utvrđivanje naknade za kućanstva po članovima ili po količini i ista se morala primjenjivati od 01.10.2010.Topana je uskladila cjenik sa zakonom i od 01.02.2011. primjenjuje se novi cjenik po kojemu su utvrđene naknade od 40,00kn, 50,00kn i 60,00kn, ovisno o broju članova i količini proizvedenog otpada. 40 kn plaćaju kućanstva sa 1-2 člana, 50 kn plaćaju kućanstva sa 3-5 članova, 60 kn plaćaju kućanstva sa 6 i više članova, s tim da na razvrstavanje u svaku od navedenih grupa utječe i količina koja se tijekom cijele 2010. godine snimala na terenu.         Za povremene korisnike, dakle koji ne žive aktivno na području Imotske krajine nego imaju prebivalište drugdje, utvrđene su četiri naknade ovisno o vremenu provedenom na području pružanja usluge i to: 20,00 kn, 25,00 kn i 30,00 kn, odnosno 50% od naprijed navedenih naknada, i 40,00 kn za one koji puno vremena provedu u Imotskoj krajini, a što se utvrđuje prema potrošenim kilovatima električne energije na objektu.

in: Je li Kozjačić jedini deponij smeća? Koliko je sukladan s državnim propisima o skladištenju otpada?

Kozjačić je jedino odlagalište na području Imotske krajine na koje je dopušteno odlagati komunalni otpad. Ovo, kao i ostala odlagališta na području naše županije, spada u neuređena odlagališta i planira se koristiti za odlaganje otpada samo do izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

in: Tko kontrolira Kozjačić, odnosno tko je odgovoran za stanje na odlagalištu, primjerice, dospije li na nj neki izrazito otrovan otpad – tko preuzima odgovornost, Topana ili Grad?

Topana gospodari odlagalištem i odgovorna je za svaki događaj na odlagalištu na kojem je organizirana čuvarska služba (24-satno dežurstvo) koja propisanim dokumentima prati tijek otpada.

in: Česti su požari na Kozjačiću… dolazi li do samozapaljenja smeća ili je to posljedica nečijeg namjernog ili nenamjernog čina?

Moguće je da se dogodi samozapaljenje ali je bilo i namjernog podmetanja požara. Od 2006. poboljšani su uvjeti zbrinjavanja pa je požar koji se otada dogodio bio manjih razmjera.

in: Grad Imotski, kao jedan od osnivača Topane, prije negoli je osnovao novi komunalni pogon bio je s preko 2 milijuna kuna vaš najveći dužnik. Jeste li naplatili dug i u kakvim ste odnosima s gradskim ocima danas?

U tijeku su pregovori i nadamo se da će rezultirati dogovorom koji će biti na dobro i Gradu Imotskom i nama.

in: Surađujete li s „Panpapirom“ koji ima svog zastupnika u našem kraju ili s otpadom u Glavini koji prikuplja željezo? Sortirate li pri odvozu krupnog otpada ove sirovine ili sve ide na odlagalište?

„Panpapir“ nema ugovorni odnos sa Topanom, a metalni otpad ne dođe do odlagališta jer ga zbrine ovlašteni sakupljač. Električni i elektronički otpad zbrinjava ovlašteni sakupljač „Flora VTC“ s kojim imamo ugovorni odnos.

in: Imate li neke projekte koji bi omogućili bolju reciklažu postojećeg otpada, uvođenjem kontejnera za papir, za staklo itd.?

U tijeku je ishođenje dozvole za reciklažno dvorište, dakle na tome se radi, krenulo se po pojedinim općinama s nabavkom kontejnera za iskoristivi otpad. Sve općine Imotske krajine su u kategoriji ili područja posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području a što ima za posljedicu mogućnost osiguranja nepovratnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općine su poduzele aktivnosti vezane za odvojeno sakupljanje otpada i o Fondu ovisi kada će do realizacije doći.

Razgovarao: S. Majić/Imotske novine

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here