Granica Vinjani Donji - Gorica gužvaOd 8 sati na graničnom prijelazu Gorica – Vinjani Donji stvorile su se gužve pa putnici na prelazak granice čekaju minimalno pola sata.

U ljetnim danima, posebno vikendom, na ovom GP zabilježen je pojačan promet zbog jednodnevnih izleta na more, ali se rijetko mogu zabilježiti čekanja koja traju satima kao na GP koja se nalaze južnije i  imaju veći priliv putnika. Vozači se mole da se pripreme na strpljenje i čekanje.

grude-online.info