Informacija o postupanju inspekcije zaštite okoliša na odlagalištu otpada ”Kozjačić”

pozar_imotskiInspekcija zaštite okoliša pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je 18. srpnja 2011. primila obavijest o izbijanju požara na odlagalištu otpada ”Kozjačić” u Imotskom, kojim upravlja i gospodari komunalna tvrtka Topana d.o.o., Kralja Tomislava 16, Imotski te je istog dana obavila inspekcijski nadzor na navedenom odlagalištu.

Temeljem obavljenog inspekcijskog nadzora, prema odredbi članka 193. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 110/07), usmenim rješenjem je tvrtki Topana d.o.o. naređeno provođenje hitnih mjera zaštite okoliša, kako slijedi:

– na odlagalištu otpada izvršiti prekrivanje opožarenih površina na kojima je odlagan komunalni otpad (ploha odlagališta te rubovi vrtače) inertnim materijalom u količini koja će osigurati potpuno gašenje požara te poduzeti i druge potrebne mjere u cilju potpunog gašenja ovog požara – rok za izvršenje: 2 dana.
– osigurati dovoljnu zalihu ovakvog materijala, potrebnog za gašenje ovog požara, kao i za daljnje dnevno prekrivanje novodopremljenog komunalnog otpada – rok: 7  dana od dana priopćavanja ovog rješenja
– dnevno izvještavati inspekciju zaštite okoliša o svim poduzetim aktivnostima u cilju gašenja ovog požara, do potpunog gašenja – rok: odmah, sve do konačnog gašenja požara.

Inspekcija je 19. srpnja 2011. uputila zahtjev Gradu Imotskom da temeljem odredbi članka 27. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine br. 178/04 i 60/08), a sukladno činjeničnom stanju koje je utvrđeno u inspekcijskom nadzoru da se izgaranjem otpada na otvorenom prostoru u okoliš širi znatna količina dima odnosno štetnih plinova, utvrdi opravdanost sumnje da je izgaranjem otpada na otvorenom prostoru došlo do onečišćenja zraka te da donese odluku o obavljanju mjerenja posebne namjene ili obavljanja procjena razina onečišćenosti zraka.

Grad je Imotski 20. srpnja 2011. obavijestio inspekciju da je donio odluke o obavljanju procjene onečišćenosti zraka, a mjerenje je izvršila tijekom današnjeg dana, 21. srpnja 2011., ovlaštena tvrtka Dvokut ecro d.o.o. iz Zagreba.

Za odlagalište otpada ”Kozjačić” u Imotskom izrađen je Plan sanacije i zatvaranja odlagališta i dostavljen nadležnom tijelu u Županiji, koje se o tome treba očitovati. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bi trebao sudjelovati u sanaciji s ukupno 60% od predviđenih 6.689.816,00 kn. Odlagalište koriste: Grad Imotski, općine Podbablje, Proložac, Cista Provo, Lovreć, Lokvičići, Zagvozd, Runovići i Zmijavci.

Inspekcija će pratiti tijek provođenja naloženih mjera.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here