Općina Runovići
Općina Runovići

Općina Runovići u suradnji s timom Ars Illyrica pristupa izradi dokumenta Strategija razvoja Općine Runovići 2016.-2021,te poziva sve zainteresirane da se aktivno uključe u izradu iste. Prijave za sudjelovanje u radnim grupama su otvorene do 12. travnja.

Strategija razvoja važan je dokument svake organizacije jer predstavlja preduvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova, te je okvir za donošenje kratkoročnih i dugoročnih odluka koji omogućuje pravilno fokusiranje ljudskih, materijalnih, vremenskih i financijskih resursa u svrhu održivog razvoja.

Uzevši u obzir glavne postavke suvremenog i održivog razvoja lokalne zajednice, definirana su četiri glavna tematska područja prema kojima je potrebno definirati radne grupe. Stoga će se radne grupe nazivati prema tematskom području kojeg obrađuju:

GRUPA 1: Gospodarstvo
GRUPA 2: Društvene djelatnosti
GRUPA 3: Komunalna infrastruktura
GRUPA 4: Održivi razvoj.

Cijeli poziv i prijavnica dostupni su na službenim stranicama Općine Runovići.