“Glavičke uspomene” nova je knjiga prološkog pisca Maria Bilića, a njeno predstavljanje održat će se večeras (petak, 10. kolovoza) na Bilića guvnu na Glavici u Prološcu s početkom u 20.30 sati.
O knjizi će govoriti Mara Pezo, a izabrane pjesme recitirat će Marijana Pezo te u ime nakladnika udruge KUM Proložac Hrvoje Garac.
Mario Bilić rođen je 27. ožujka 1963. u Imotskom. Osnovnu školu završio je u Prološcu, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju, srednju upravno-pravnu u Splitu, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je hrvatski jezik i književnost. Objavljivao je i objavljuje u mnogim listovima, časopisima i književnoj periodici.
Piše pjesme, pjesničku prozu i književne kritike. Nagrađivan je i odlikovan. Pjesme su mu izvođene na Hrvatskom radiju i televiziji. Zastupljen je u zbornicima, leksikonima, monografijama, antologijama, enciklopedijama i školskim udžbenicima. Dragovoljac je Domovinskoga rata i ratni vojni invalid. Umirovljeni je časnik Hrvatske vojske.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here