Pietro Corir, javni vještak iz Splita  završio je  izradu najstarijeg imotskog Cattastica, Zemljišnika 28. studenog 1774. godine.

Na 34 stranice tvrdog papira na dragocjenom dokumentu koji se čuva u imotskom samostanu nacrtano je 17 slika na naličju sa toliko tumačenja na poleđini. Na prvoj stranici Cattastica naslikan je Borgo d Imoschi-Varuš-Grad Imotski, na vrhu je slika Topane, ispod su ucrtane tada postojeće varuške kuće te samostan, crkva i groblje. Iznad Imotskog je sveti Frane koji izranja iz oblaka, a čiji lik je do poloviine 19. stoljeća bio grb općine Imotski. Pietro Corir, Petar Kurir rođen 1717. godine u Splitu obavljao je mjerenja na prostoru Imotske krajine u razdoblju od 1754. do 1779. godine.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here