Osnovna škola Imotski traži učitelja matematike, stalno radno mjesto.

Imotski

Rok prijave: 

Poslodavac može zatvoriti oglas i prije isteka roka za prijavu, ukoliko primi zadovoljavajući broj prijava ili među pristiglim prijavama pronađe odgovarajućeg kandidata za objavljenu poziciju.
  • OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN RADIĆ
  • Adresa: IMOTSKI

Opis posla

izvođenje nastave iz matematike.

Uvjeti

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik),domovnicu (preslik),potvrda o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu: Osnovna škola “Stjepan Radić” /Za natječaj/ Fra Stjepana Vrljića 13 21260 Imotski.

Stručna sprema:

Visoka stručna sprema, Magistar struke

Što nudimo

Vrsta zaposlenja:

Stalni radni odnos