Građanska inicijativa “Narod odlučuje” predstavila je danas u Splitu dva referendumska pitanja s ukupno šest mjera za pravedniji izborni sustav, a potpise potrebne za referendum prikupljat će od 13. do 27. svibnja. Mjere za izmjene izbornog zakonodavstva podijelili su u dva pitanja, odnosno drugo se odnosi na promjenu Ustava kojom bi se ograničilo da manjinski zastupnici mogu odlučivati o povjerenju Vladi i proračunu. U slučaju da bi se to drugo pitanje proglasilo neustavnim ili slično, zbog toga ne bi propala ostala pitanja za izmjenu Izbornog zakona.

Prvo referendumsko pitanje glasit će:

“Jeste li za to da se članak 72. Ustava mijenja i glasi: „Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 120 zastupnika, koji se, na temelju općeg i jednakog biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem. Pripadnici nacionalnih manjina biraju najviše šest zastupnika u Hrvatski sabor. Zastupnici se u Sabor, osim zastupnika nacionalnih manjina, biraju prema sustavu razmjernog predstavništva. Birač može glasovati za jednu od predloženih lista kandidata i može označiti do tri kandidata koji imaju prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju je glasovao (preferirani glas).

Izabrani kandidati s pojedine liste utvrđuju se isključivo na temelju najvećeg broja preferiranih glasova. U svakoj izbornoj jedinici bira se najmanje 15 zastupnika. Izborne jedinice ne smiju dijeliti zakonom utvrđena područja Grada Zagreba i županija RH. Broj zastupničkih mjesta rasporedit će se među izbornim jedinicama temeljem izračuna odnosa broja birača u svakoj jedinici i ukupnog broja birača. Pravo na diobu zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ostvaruju kandidacijske liste koje su na izborima dobile najmanje četiri posto važećih glasova birača. Birači mogu glasovati: na biračkom mjestu, dopisnim ili elektroničkim putem.“ Drugo referendumsko pitanje: “Jeste li za to da se iza članka 72. Ustava doda članak 72.a: ‘Zastupnici nacionalnih manjina odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti Sabora, osim o povjerenju Vladi i donošenju državnog proračuna.’“


Izvor: Večernji list

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here