Vatrogasna postrojba Imotski
Imotski vatrogasci | arhivska fotografija

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA IMOTSKOG M/Ž

Radno mjesto

 IMOTSKI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
 1
 Na određeno; novootvoreni poslovi
 Puno radno vrijeme
 Nema smještaja
 U cijelosti
 19.12.2017.
 2.1.2018.

Posloprimac

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 5 godina


 Na temelju članka 21.,29. i 30. Zakona o vatrogastvu (,,Narodne novine”,broj 106/99,117/01,36/02,96/03,139/04,174/04,38/09 i 80/10) i članka 29 i 36. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Imotskog, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Imotskog raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje zamjenika  zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Imotskog

-1 izvršitelj, za mandatno razdoblje od četiri godine

Stručni uvjeti:
-viša stručna sprema odnosno stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara
-pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
-položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

Osim navedenih uvjeta ,kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
-da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine,opće sigurnosti ljudi te protiv službene dužnosti.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz o hrvatskom državljanstvu ( osobna iskaznica ili domovnica ili putovnica ),
-dokaz o stručnoj spremi,
-dokaz o radnom iskustvu,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku,a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada imotskoga i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose neposredno ili putem pošte na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog,Nikole Šubića Zrinskog 16,Upravno vijeće,s naznakom: ”Prijava na javni natječaj za zamjenika zapovjednika –ne otvaraj”.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Rok za obavješćivanje podnositelja prijave o izboru je 45 dana od dana zaključenja natječaja, dostavom odluke .

Po isteku mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za zamjenika zapovjednika na temelju natječaja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete,
Upravno vijeće će obustaviti postupak po ovom natječaju.


 

Poslodavac

 Javna vatrogasna postrojba grada imotskog


 pismena zamolba: NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 16 21260 IMOTSKI

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here