{sidebar id=4}SENZACIONALNO OTKRIĆE NAŠEG NOVINARA ISTRAŽIVAČA
Cienjeni čitatelji, dozvolite da ovaj tekst bude ogledalo pa njegovu treću dimenziu otkrite iz sebe spontano, zaključujući kako pametnom nie potrebno napisati cielu tablicu množenja, već samo dva-tri primjera, da bi razumio množenje.

Budući da ne poznaem cieli sanskrt nego samo nekoliko rieči iz njega, primieri neće biti doslovno transkribirani već u svom približnom obliku.

Krist i Krsna, vrhovno hindu božanstvo imaju isti korien (krs).

Krsnina krava se zove marva, identičan naziv za stoku imamo u hrvatskom.

Rieku Ganges Indici zovu Ganga, a postoji istoimeno božanstvo, predstavlja Veliku Majku.

Prvi dio složenice Bhagavad Gita je Bhag ili hrvatski Bog.

Ove naoko slučajnosti su učestale i pokazuju srodnost hrvatskog i sanskrta koja je u nekim primjerima očigledan dokaz prijašnjeg suživota.

Proizvoljnost čitanja trebalo bi primieniti na većinu tekstova vezanih uz porieklo i postanak rieči. Razlozi da neka rieč zvuči baš tako su brojni. Kada bi rieč imota došla samo iz latinskog konstruktain monte a ne bi imala svoju podršku u riječi koja i danas postoji u makedonskom a znači bogato poljoprivredno- stočarsko imanje, bilo bi da nam jezik stvaraju jezikoslovci a ne ljudi koi ga govore i koi većinom ne govore latinski. Isti je slučaj sa zagrebačkim pozdravom bok. Njemačkobochen vjerojatno je imalo utjecaj na stvaranje rieči, ali bez podrške rieči bog sadržanog u onom Bok daj! ne bi se primilo na plodno tlo. Još ako pridodamo činjenicu da kajkavski teži obezvučivanju posljednjih zvučnih suglasnika, dakle g je prešlo u k, tvrdnja je očitija. imota

I tako je to, čini se u svemu, identitet se gradi pomoću drugih na sustavima razlika.

Novinar: S. Maić

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here