Smeće kao hladno oružje

Skupstina_Topana1.JPGIZ ZMIJAVACA ODASLANA PORUKA GRADSKIM OCIMA
SURADNJA DA, PODREÐEN POLOŽAJ NE
Svega nekoliko mjeseci nakon što smo u našemu listu (broj 12) pisali o prvom, povijesnom (kako smo ga tada nazvali) sastanku načelnika svih imotskih općina i gradonačelnika Imotskoga, takva bi druženja (do sada su upriličena dva, s Runovićima i Imotskim kao domaćinima), a na kojima se raspravljalo o važnim pitanjima za Imotsku krajinu, mogla otići u – povijest! Zašto? Zato što su na prvome ozbiljnijem ispitu (Topana) svi polaznici pali, a između općinskih načelnika s jedne i predstavnika Grada s druge strane, stvoren je jaz kojega će biti teško prevladati. Tim više što je slučaj Topana prvi na kojemu se lome koplja. A trebali bi uslijediti i drugi: Vodovod, Imotska krajina

Ovdje pročitajte više o Skupštini Topane održane u Zmijavcima dana 17. siječnja.

Zmijavački načelnik Miroslav Karoglan ugostio je u općinskim prostorijama dana 17. siječnja, na novoj Skupštini Topane d.o.o., članove toga tijela iz svih imotskih općina. Da će biti (ne)zanimljivo dalo se naslutiti već nakon nekoliko uvodnih minuta, kada su dva gosta – gradonačelnik Imotskoga Ante Ðuzel i predstavnik Grada u Skupštini Topane Berislav Šanić – demonstrativno napustila skup.

Naime, njihovo je napuštanje sastanka, uz objašnjenje da se Grad ne slaže sa sadržajem postojećeg Društvenog ugovora, kojega smatraju nevažećim,  uslijedilo nakon što je Karoglan predložio dvije točke dnevnoga reda – i to izbor predsjedavajućeg Skupštine i prijedlog za otvaranje natječaja za izbor novoga direktora.

Nakon što se stanje normaliziralo, uslijedile su konzultacije oko usvajanja dnevnoga reda, da bi se na koncu on jednoglasno i usvojio, a sadržavao je 4 točke: 1) izbor predsjedavajućeg Skupštine, 2) prijedlog o donošenju odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora, 3) storniranje odluke osnivača o prijenosu određene imovine s Topane na Grad Imotski, 4) razno.

1. IZBOR PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE TOPANE

Bilo je više prijedloga, a jednoglasno je prihvaćen onaj lovrećkoga načelnika Ante Babića. Tako je za novog predsjedavajućeg Skupštine Topane izabran načelnik općine Cista Provo Božo Ćubić, koji je i nastavio voditi rad Skupštine.

2. ODLUKE O DOPUNAMA I IZMJENAMA DRUŠTVENOG UGOVORA

Usvojen je prijedlog po kojemu se aktualnu direktoricu ovoga komunalnog poduzeća Vesnu Žužul ovlašćuje da Topana u roku od 30 dana izradi prijedlog izmjena i dopuna Društvenog ugovora, koji bi potom usuglasili predstavnici jedinica lokalne samouprave.

3. STORNIRANJE ODLUKE OSNIVAČA O PRIJENOSU IMOVINE

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog po kojemu je stornirana prethodna odluka o prijenosu jednoga dijela imovine s Topane na Grad Imotski. Utvrđeno je da prijašnja odluka nije ni konzumirana, budući da Grad u stvarnosti nikada nije niti preuzeo spomenutu imovinu.

4. RAZNO

Direktorica Topane podnijela je izvješće o dugovanjima općina-osnivača prema poduzeću. Istaknula je da je Grad Imotski s preko 2 milijuna kuna najveći dužnik, dok slijede s puno manjim iznosima općina Zmijavci (oko 56 tisuća kuna), općina Proložac (oko 20 tisuća), Podbablje (oko 17 tisuća kuna) te Lokvičići (s nešto manje od 2 tisuće duga).

Predstavnik Runovića Borko Babić postavio je pitanje tko je vlasnik deponija za odlaganje otpada. Na to pitanje nitko nije mogao odgovoriti sa stopostotnom sigurnošću (pretpostavlja se da je u vlasništvu Hrvatskih šuma) pa je Žužulova zadužena s pravne strane provjeriti to pitanje, a u svrhu zaštite interesa osnivača.

Babić je također istaknuo da je nekorektno od predstavnika Grada što bježe od dugovanja Topane HEP-u, a koja otežavaju normalno funkcioniranje poduzeća, tim više što je, kako je rekao, taj dug i stvoren neplaćanjem obveza za usluge koje su koristili upravo žitelji grada Imotskoga i manjim dijelom Prološca.

– Topana u posljednje vrijeme posluje uspješno, a prijašnjim dugovanjima nisu krive jedinice lokalne samouprave i mi to ovdje moramo jasno kazati, istaknuo je Babić te ostale zapitao može li novo komunalno poduzeće, u slučaju da ga Grad osnuje, imati pravo na odlaganje otpada na Kozjačiću. Žužulova je na to odgovorila da Grad zakonski niti ne može osnovati novo komunalno poduzeće ukoliko prethodno ne dođe do likvidacije postojećeg. Isto tako, istaknula je da je postupke oko rješavanja lokacijske i građevinske dozvole vodila i još uvijek vodi Topana, a ne Grad.

Babić je postavio i pitanje kompaktora koji se nalazi na odlagalištu.

– Je li on u vlasništvu Grada ili ne, pitao je predstavnik Runovića. Također je zatražio da se članovima Skupšine na uvid daju ugovori o nabavci toga stroja, a kako bi se utvrdilo čijim je sredstvima on kupljen. Vesna Žužul je istaknula da je stroj prije svega stigao zbog obrađivanja otpada koji dolazi iz Makarske.

– Kompaktor je namijenjen Kozjačiću, a transakcija je išla od strane Fonda za zaštitu okoliša a preko Grada, zaključila je direktorica Topane.

Ćubić je predložio da se od Fonda o tome zatraži očitovanje, što je i prihvaćeno.

Na koncu, zaključeno je da je predstavnicima Grada potrebno pružiti ruku pomirenja te pokušati iznaći rješenje ovoga slučaja i to na način da svi predstavnici budu zadovoljni, a nikako na način da Grad Imotski bude većinski vlasnik Topane.

A. Lončar

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here