UDRUGA Hrabro dijete, koja je novac prikupljen za Noru Šitum trošila na svoje plaće, regrese i božićnice, pokrenula je ovrhu nad roditeljima Nore Šitum. Kao što smo već pisali, od njih potražuje 200.000 kuna sudskih troškova. Međutim, uz sve to, Norini roditelji još prolaze kalvariju sa sudovima, koji su dosad sve odluke donosili u korist udruge Hrabro dijete.

Naime, Đana Atanasovski i Ivica Šitum pokrenuli su sudski spor u kojem su tražili da se udruzi Hrabro dijete blokiraju sredstva prikupljena za Norino liječenje i da se novac prikupljen za Noru prebaci u Zakladu Nore Šitum, kako bi se njime moglo pomagati drugoj bolesnoj djeci.

Međutim, sud je taj jedan predmet raspodijelio na dva (postupak blokade sredstava i parnični postupak kome pripada novac) i time automatski udvostručio troškove suđenja koje na kraju plaćaju Norini roditelji.

Zavrzlama sa sudovima

Vrhovni sud je prije dvije i pol godine donio pravomoćnu presudu u postupku blokade sredstava. Presuda je išla u korist udruge Hrabro dijete, kojoj je sud dopustio raspolaganje novcem prikupljenim za Norino liječenje.

Na tu su se odluku Vrhovnog suda Norini roditelji odmah žalili Ustavnom sudu, koji još uvijek nije donio odluku. Naime, s Ustavnog suda su nam rekli da još uvijek ne mogu odlučivati o žalbi jer je trenutno drugi postupak (kome pripada novac) na reviziji.

“Ustavni sud je dana 9. veljače 2015. zaprimio ustavnu tužbu podnositelja Đane Atanasovski i Ivice Šituma, ali do sada nije mogao odlučivati u tom predmetu, jer se prvostupanjski spis Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški, u sudskom predmetu na koji se ustavna tužba odnosi još uvijek nalazi na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u drugom revizijskom postupku koji još nije okončan.

Ustavni sud će odlučivati o ustavnoj tužbi navedenih podnositelja kad se okonča revizijski postupak pred Vrhovnim sudom i bude u mogućnosti izvršiti uvid u prvostupanjski sudski spis Općinskog suda i revizijsku odluku Vrhovnog suda”, stoji u odgovoru Ustavnog suda.

Odluka za tri mjeseca

Potom smo poslali upit Vrhovnom sudu. Tražili smo da nam odgovore kad će napokon donijeti odluku. Evo što su nam odgovorili.

“Na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zaprimljena je 27. studenoga 2015. pod brojem Rev-3049/15 revizija tužitelja Đane Atanasovske i Ivice Šituma protiv tuženika Udruge roditelja oboljele i liječene od malignih bolesti Hrabro dijete Nova Gradiška. Revizija je izjavljena protiv presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu br. Gž-1183/15-2 od 14. rujna 2015. godine kojom je odbijena žalba tužitelja i potvrđena presuda Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradišci br. P-367/15-4 od 3. travnja 2015. godine.

Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 4.388.224,65 kn, zajedno sa zateznom kamatom, te su tužitelji obvezani tuženiku nadoknaditi troškove postupka u iznosu od 155.068,75 kn, sa zateznom kamatom od 3. travnja 2015. do isplate.

Navedeni revizijski predmet uzet je u rad i odluka Vrhovnog suda povodom revizije biti će donesena u roku od tri mjeseca”, stoji u odgovoru pomoćnice glasnogovornika Vrhovnog suda Sanje Katušić-Jergović.

Roditelji Nore Šitum nisu ni znali da se postupak nalazi na reviziji te da zato Ustavni sud još nije odgovorio na njihovu žalbu. Čekali su pune dvije i pol godine da bi Ustavni sud, kako smo već naveli, Indexu tek prošlog petka odgovorio zašto je postupak još u tijeku.

Podsjetimo, Norini roditelji već nekoliko godina prolaze kalvariju s institucijama koja je započela nakon što su javno ukazali na kriminal u udruzi Hrabro dijete, koja je prikupljen novac za liječenje Nore Šitum trošila na plaće, regrese i božićnice.

Presude u korist udruge

No umjesto da se sankcionira udruga Hrabro dijete, koja je, kako smo već dokazali, novac prikupljen za Noru trošila na sebe, hrvatski sudovi redom su donosili presude u korist udruge.

Na kraju još jednom podsjetimo. Norini roditelji pokrenuli su sudski postupak u kojem su tražili da sud blokira sredstva prikupljena za Noru, koja se nalaze na računu udruge Hrabro dijete. Sud je odbio njihov zahtjev i donio odluku da Udruga može dalje raspolagati novcem.

Zbog te su se odluke Norini roditelji žalili Ustavnom sudu koji još nije donio odluku.

Druga stvar je da su Norini roditelji pokrenuli postupak da se odluči kome pripada novac prikupljen za Noru, a Županijski sud u Slavonskom brodu donio je presudu da novac ostaje udruzi Hrabro dijete. No, posljednje dvije godine na Vrhovnom sudu nalazi se revizija ovog predmeta. Okončanje ovog spora očekuje se za tri mjeseca, kako su naveli na Vrhovnom sudu.

Index.hr