Sportska udruga Fitness centar TEMPO u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Imotski i Turističkom zajednicom Imotski organizira tečaj trajnog usavršavanja „ HITNA STANJA U DJECE“
za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare.

Tečaj će se održati u dvorani Pučkog otvorenog učilišta u subotu, 1.travnja s početkom u 9 sati. Cijeli program možete pročitati ispod.
PROGRAM
09:00 – 09:30 Registracija polaznika
09:30 – 09:40 Uvod u tečaj
09:40 – 10:15 Hitna stanja u dječjoj otorinolaringologiji, predavač Mate Kasalo, dr.med
10:15 – 11:00 Upalne opstrukcije dišnih putova u djece, predavač prof.dr.sci Srđan Banac, dr.med
11:00 – 11:45 Aspiracija stranog tijela u dišne putove, predavač prof.dr.sci Srđan Banac, dr.med
11:45 – 12:00 Pauza
12:00 – 12:45 Ugriz zmije, predavač dr.sci Kristina Lah Tomulić, dr.med
12:45 – 13:30 Važnost suradnje liječnika obiteljske medicine, pedijatra i dječjeg kirurga u očuvanju seksualnog zdravlja muškarca, predavač Zoran Bahtijarević, dr.med
13:30 – 14:15 Kriptorhizam – zašto i kada operirati, predvač doc.dr.sci Harry Nikolić prim.dr.med
14:15 – 15:15 Ručak
15:15 – 16:30 Zadaci medicinske sestre / tehničara nakon reanimacije djeteta i tijekom transporta, predavač vms Gordana Galić, bacc.med.techn.
16.30 – 17.15 Reanimacija u djece, predavač dr.sci Kristina Lah Tomulić dr.med.
17.15 – 18.00 Reanimacija novorođenčeta, predavač dr.sci Kristina Lah Tomulić, dr.med
18.00 – 18.15 Odmor
18.15 – 19.00 Venski put: pristup, održavanje, asepsa i antisepsa Radionice: venski pristup ( periferni, središnji i intraosalni pristup )
Dr.sci Kristina Lah Tomulić dr.med, Mate Kasalo dr.med.
19:00 – 19:15 Rasprava i zaključak – zatvaranje tečaja Mate Kasalo, dr.med.

Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara vrednovati će sudjelovanje na tečaju temeljem važećih propisa.