Udruga za šport, rekreaciju i edukaciju ˝SPORTKO˝, raspisuje natječaj

logo_sportkoPravo na dodjelu sportske stipendije ima kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. Da je državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Imotskog ili jedne od sljedećih općina: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runović, Zagvozd, Zmijavci.

2. Da je redoviti učenik srednje škole na području Republike Hrvatske ili redoviti student jednog od studija u Republici Hrvatskoj.

3. Da tijekom svog obrazovanja nema zaostajanja, odnosno da nije ponavljao školsku ili akademsku godinu.

4. Da je aktivni član sportske udruge/kluba na području Republike Hrvatske.

 

Članak 2.

1. Broj sportskih stipendija koje će se dodjeliti je jedna (1), a dodjeljuje se korisniku bespovratno.

2. Iznos sportske stipendije je 2.000,00 kuna, a korisniku će biti uplaćena u pet jednakih mjesečnih obroka.

 

Članak 3.

Kandidati iz Članka 1. Dužni su dostaviti sljedeće:

a) Molbu uz kratak Životopis napisan u obliku autobiografije, te kontakt podatke.

b) Uvjerenje o Prebivalištu , ne starije od šest mjeseci.

c) Ovjerenu presliku svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, u ovom slučaju školske godine 2010/2011. (ZA UČENIKE)

d) Ovjeren prijepis ocjena svih godina studija. (ZA STUDENTE)

e) Potvrda Škole/Fakulteta da kandidat nema zaostajanja u obrazovanju.

f) Ovjerenu potvrdu sportske udruge/kluba kojom se potvrđuje da je kandidat aktivni sportski član.

g) Rješenje o Kategorizaciji od strane Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), ukoliko je kandidat nositelj kategorizacije.

h) Ovjerenu potvrdu o postignutim školskim sportskim rezultatima od strane Hrvatskog školskog športskog saveza (HŠŠS), ukoliko je kandidat ostvario sportske rezultate.

i) Ovjerenu potvrdu o postignutim sportskim rezultatima od strane nadležnog Županijskog i/ili Nacionalnog saveza, ukoliko je kandidat ostvario sportske rezultate.

j) Ostale potvrde kojima se dokazuju postignuti sportski rezultati.

 

Članak 4.

1. Odluku o dodjeli sportske stipendije donijeti će Stručno Povjerenstvo.

2. Stručno Povjerenstvo čine Predsjednik Povjerenstva, te četiri Člana Povjerenstva.

3. Svi Članovi Povjerenstva zadovoljavaju stručnim i obrazovnim standardima, odnosno svi Članovi imaju Visoku Stručnu Spremu društvenog smjera.

 

Članak 5.

KRITERIJI BODOVANJA PRILIKOM PROCJENE KANDIDATA

1. Uspjeh u srednjoj školi ili na studiju – maksimalno 40% bodova

2. Uspjeh na školskim sportskim natjecanjima i/ili na sportskim natjecanjima – maksimalno 40% bodova

3. Kategorizacija od strane HOO – maksimalno 10% bodova

4. Mišljenje Stručnog Povjerenstva – maksimalno 10% bodova

 

Članak 6.

ZAVRŠNE ODREDBE

Prijave na natječaj podnose se zaključno do 15. srpnja 2011. godine na adresu:

Udruga za šport, rekreaciju i edukaciju ˝SPORTKO˝

Bruna Bušića 8

21 260 IMOTSKI

(sa naznakom – Natječaj za sportsku stipendiju)

PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM, KAO I ZAKAŠNJELE PRIJAVE NEDE SE UZETI U RAZMATRANJE!

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na web stranici Udruge za šport, rekreaciju i edukaciju ˝Sportko˝, www.sportko.hr i to najkasnije do 25. srpnja 2011. godine.

Imotski, 16. lipnja 2011.

Predsjednik Povjerenstva

Tvrtko Aračić, prof.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here